CENTRAL START[CENTRAL START] Nova promocija za NOVE članove i popust do - 40% i 2 meseca, cena se odnosi na teretanu i sve grupne programe.